Chrup Owoce, Jedz Warzywa – To Na Zdrowie Świetnie Wpływa

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników zgodnie z decyzją Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – KOWR nr CCEN.DRR.WFP.705.138.2019.AG.1 zrealizował zadanie pn.: ,,Chrup owoce, jedz warzywa – to na zdrowie świetnie wpływa” sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

Zadanie zostało zrealizowane na terenie Polski, głównie w ośrodkach wypoczynkowych podczas kolonii letnich, jak i na miejscowych piknikach rodzinnych, w następujących miejscowościach:

  • Murzasichle 22.07.2019 r.
  • Stenga 10.08.2019 r.
  • Stegna 17.08.2019 r.
  • Kuźnica 16.08.2019 r.
  • Ustka 22.08.2019 r.

Dzięki przeprowadzeniu warsztatów w okresie wakacyjnym, udział w nich wzięły dzieci oraz młodzież z całego kraju, która w tym czasie przebywała na letnim wypoczynku.

Poprzez współpracę ze specjalistami z zakresu upraw owoców i warzyw oraz z dietetykiem, stworzyliśmy prezentację idealnie obrazująca rolę owoców i warzyw w codziennej diecie człowieka, dzięki czemu w sposób przestępny uświadomiliśmy uczestnikom warsztatów jak ważne jest spożywanie co najmniej 5 porcji dziennie owoców, warzyw i soków oraz uzmysłowiliśmy ich miejsce w piramidzie żywienia. Ponadto, ukazaliśmy jak wysokie pozycje na arenie międzynarodowej zajmuje Polska pod względem produkcji wielu owoców i warzyw, dzięki czemu wzmocniliśmy pozytywny wizerunek rodzimych produktów. Co za tym idzie, rozwinęliśmy świadomość konsumencką wśród najbardziej chłonnej wiedzy grupy społecznej – młodych osób i zachęciliśmy ich do spożywania i kupowania krajowych produktów sadowniczych. Ukazaliśmy także walory produktów sezonowych.

Dzięki doświadczonej kadrze, zajęcia każdorazowo były przeprowadzane w sposób jasny i ciekawy, co sprawiło duże zainteresowanie i zachęciło do aktywności wśród uczestników warsztatów. Podczas przedstawiania prezentacji, prócz omówienia zalet spożycia wybranych owoców i warzyw, zostały poruszone i przedstawione również przykłady praktycznego ich wykorzystania podczas przygotowywania posiłków. Każdorazowo spotkanie trwało 3-4 godziny, a po jego zakończeniu uczestnicy brali udział w zorganizowanych konkursach i zabawach (quizy, łamigłówki, gry logiczne) nawiązujących do uprzednio omówionej prezentacji. Ponadto, aby podnieść atrakcyjność zajęć, po każdych warsztatach zorganizowaliśmy degustację owoców, warzyw oraz ich przetworów, a także zostały rozdane uczestnikom gadżety oraz upominki informacyjno-promocyjne, oznaczone informacją na temat realizacji i źródła finansowania zadania.

Realizując zadanie mieliśmy na celu edukację dzieci i młodzieży – uczestników warsztatów, na temat zachowania poprawnych nawyków żywieniowych oraz zwrócenie uwagi, iż mają one ogromny wpływ na zdrowie już od najmłodszych lat.

Wszystkie zrealizowane przez nas działania zostały przeprowadzone zgodnie z planem.

Zarówno tematyka, jak i sposób prezentowania wywarły na uczestnikach warsztatów pozytywne wrażenie. Podczas przeprowadzonych działań, osobom biorącym udział w warsztatach została przekazana wiedza na temat walorów odżywczych owoców i warzyw,  a także ich przetworów. Uczestnicy wykazywali duże zainteresowanie poruszaną tematyką, jak również bardzo chętnie brali udział i angażowali się w różnego rodzaju aktywności. Dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży cieszyły się także owocowo – warzywne poczęstunki, który miały za zadanie uzmysłowić i zachęcić je do ich spożywania.

Wnioski takie możemy wyciągnąć na podstawie analizy przeprowadzonych testów oraz ankiet, z których wynika, iż ponad 90% badanych deklaruje chętniejsze sięganie po warzywa w ramach przekąski. Ta sama grupa badanych wskazała również, że ich świadomość konsumencka wzrosła o ponad 70%. Ponadto, aż 83% ankietowanych uważa, iż owoce i warzywa powinny stanowić podstawę dobrze skomponowanej, zdrowej diety. Ankiety wskazały także, że przeprowadzone warsztaty wpłynęły na świadomość konsumencką uczestników (odpowiedź taką wskazało 74% ankietowanych).