fbpx

Ostatnie materiały naszych partnerów

Fundusz Promocji Owoców i Warzyw (FPOiW) jest jednym z funduszy promocji wchodzących w skład ustawy z 22 maja 2009r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. Udziela on wsparcia przede wszystkim inicjatywom, które w szczególności:

  • promują spożycie owoców i warzyw oraz ich przetworów w każdej grupie wiekowej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;
  • propagują wiedzę o jakości, cechach oraz zaletach owoców lub warzyw oraz ich przetworów;

FPOiW wspiera szeroko pojęte działania związane z owocami, warzywami i ich przetworami, które mają na celu przede wszystkim informowanie o jakości krajowych owoców, warzyw i ich przetworów oraz promują ich spożycie, zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych.

Więcej na temat działalności FPOiW tutaj lub na stronie bip.kowr.gov.pl