fbpx

Warzywa i owoce stanowią podstawę zbilansowanej diety, są źródłem witamin i składników mineralnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia, dziennie należy spożywać minimum 400 gramów warzyw i owoców, najlepiej w podziale na 5 porcji, z czego 3 to warzywa, a 2 – owoce. Im więcej warzyw i owoców trafi na nasz talerz, tym zdrowsi będziemy jako społeczeństwo. Tymczasem ich średnie spożycie w Polsce jest wciąż niższe od zalecanego: wynosi zaledwie około 280 gramów na osobę dziennie[1]. Zmianę tego stanu rzeczy mają na celu działania promujące polskie warzywa i owoce, wspierane przez Fundusz Promocji Owoców i Warzyw.

Czym zajmuje się Fundusz Promocji Owoców i Warzyw?

Fundusz Promocji Owoców i Warzyw (FPOiW)[2] jest jednym z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych. Każdy fundusz jest zarządzany przez komisję zarządzającą składającą się z 9 członków
(5 producentów, 3 przetwórców produktów rolnych właściwych dla danego funduszu oraz
1 przedstawiciela izb rolniczych.) Od rozpoczęcia swojej działalności w lipcu 2009 r. FPOiW udziela wsparcia przede wszystkim inicjatywom, które:

  • propagują wiedzę o jakości, cechach oraz zaletach owoców lub warzyw oraz ich przetworów;
  • promują spożycie owoców i warzyw oraz ich przetworów, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;
  • wiążą się z udziałem w wystawach i targach związanych z produkcją lub przetwórstwem owoców i warzyw.

FPOiW na straży promocji warzyw i owoców

Promocja polskich warzyw i owoców i ich przetworów to cel funkcjonowania Funduszu.  Choć Fundusz wspiera produkty polskich sadowników, plantatorów i przetwórców, jego pomoc nigdy nie ma charakteru reklamowego: nie dotyczy konkretnych marek czy znaków towarowych, tylko kategorii produktów.

Beneficjentami projektów wspieranych przez Fundusz mogą zostać ogólnokrajowe organizacje zrzeszające producentów rolnych lub przetwórców.  Budżet Funduszu Promocji Owoców i Warzyw pochodzi z obowiązkowych składek, które wpłacają producenci od sprzedanych surowców, tj. warzyw, owoców, grzybów i ziemniaków.

Fundusz Promocji Owoców i Warzyw może również wspierać programy promocyjne i informacyjne, realizowane ze środków UE, w ten sposób środki z Funduszu mogą stanowić obowiązkowy wkład własny w realizowanych projektach.

FPOiW – szansa na realne zmiany żywieniowe w społeczeństwie

Projekty realizowane ze środków Funduszu przyczyniły się do zmiany niewłaściwych przyzwyczajeń żywieniowych wielu Polaków. Już dzisiaj Fundusz Promocji Owoców i Warzyw może się pochwalić kilkoma osiągnięciami. Są wśród nich między innymi kompleksowe, ogólnopolskie programy edukacyjne, popularyzujące spożycie owoców i warzyw w różnych grupach odbiorców, np. wśród dzieci oraz ich rodziców. Nie bez przecenienia jest również popularyzacja idei 5 porcji warzyw, owoców lub soku spożywanych codziennie w celu zapewnienia niezbędnych wartościowych składników dla organizmu człowieka. Wszystkie dotychczas przeprowadzone inicjatywy tego typu cieszyły się dużą popularnością, a także przyniosły mierzalne rezultaty. Wsparcie FPOiW pomogło także zaistnieć polskim producentom i przetwórcom na forum europejskim: dzięki uczestnictwu w prestiżowych targach czy pracach międzynarodowych instytucji branżowych, głos naszych specjalistów stał się bardziej słyszalny i znaczący.

Spadek spożycia „śmieciowego jedzenia” oraz trwały zwrot ku prozdrowotnym nawykom, o który walczy FPOiW w swoich działaniach, to cele możliwe do osiągnięcia dopiero w dłuższej perspektywie. Każda zmiana społeczna, również ta w zakresie odżywiania, wymaga lat pracy u podstaw. Dlatego też efekty wypracowane dotychczas przez Fundusz Promocji Owoców i Warzyw powinny być utrzymane poprzez kontynuację dotychczasowych inicjatyw. Każda z nich przynosi szereg korzyści: na poziomie społecznym zyskujemy lepsze zdrowie, na poziomie gospodarczym – wyższą pozycję Polski na rynkach międzynarodowych, a wszystko to dzięki zjednoczeniu branży owocowo-warzywnej na rzecz promocji naszych polskich produktów.

 

[1] * Dane IERiGŻ oraz GUS za 2017 rok łącznie z wybranymi przetworami bez soków.

[2] Powołany został na mocy ustawy w 2009 r (Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, tekst jednolity, Dz. U. 2015, poz. 2122.).