Warzywa i Owoce Dają Super Moce

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników zgodnie z decyzją Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – KOWR nr CEN.DRR.WFP.705.137.2021.Mł.4 zrealizował zadanie pn.: ,,Warzywa i Owoce dają super moce” sfinansowane środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.W ramach zadania zaplanowano zorganizowanie 6 warsztatów promujących wzrost spożycia owoców i warzyw pn.: ,,Warzywa i Owoce dają super moce”. Warsztaty zostały zrealizowane na terenie Polski w ośrodkach wypoczynkowych podczas kolonii, półkolonii oraz pikników rodzinnych. Odbyły się one w następujących miejscowościach:

  • Stegna 07.08.2021 r.
  • Władysławowo 07.08.2021 r.
  • Władysławowo 21.08.2021 r.
  • Mrzeżyno 10.08.2021 r.
  • Biały Dunajec 18.08.2021 r.
  • Biały Dunajec 28.08.2021 r.

 

Założeniem projektu było: zwiększenie krajowego spożycia warzyw i owoców, podniesienie świadomości konsumentów na temat wysokiej jakości i walorów warzyw i owoców oraz ich przetworów oraz kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród przedstawicieli młodego pokolenia.

Cele jak i działania zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

W ramach zadań zostały przeprowadzone prelekcje na temat jakości i walorów odżywczych owoców i warzyw oraz ich przetworów. Zajęcia były wzbogacone zabawami, tj. quizami, rebusami, krzyżówkami tematycznymi poprzez które uczestnicy podnosili swoją wiedzę. Poprzez prezentację przepisów kulinarnych oraz możliwości samodzielnego przygotowania soku uczestnicy uczyli się  wykorzystania warzyw i owoców w codziennej diecie.

Podczas spotkań tematycznych każdorazowo przeprowadzane są testy na losowo wybranej grupie osób oraz anonimowe ankiety wśród wszystkich uczestników. Celem testów jest sprawdzenie poziomu wiedzy merytorycznej z zakresu omówionych zagadnień podczas prelekcji. Aby zbadać skuteczność przygotowanych i przeprowadzonych przez nas warsztatów uczestnicy mają za zadanie odpowiedzieć na 7 takich samych pytań przed rozpoczęciem warsztatów oraz po ich zakończeniu. Dzięki temu możemy sprawdzić czy uczestnik zrozumiał i przyswoił wiedzę na temat przeprowadzonych zajęć. Celem ankiet natomiast jest zbadanie opinii respondentów dotyczącej owoców i warzyw oraz ich przetworów oraz udziału w warsztatach pn.: „Warzywa i owoce dają super moce”.

Wszystkie zrealizowane przez nas działania zostały zrealizowane na najwyższym poziomie merytorycznym. Uważamy, iż wykonany projekt niesie za sobą ogromne szanse, polegające na zwiększeniu się zainteresowania i spożycia owoców i warzyw oraz jego przetworów. Świadczyć o tym może duże zainteresowanie uczestników warsztatami oraz ich pozytywne opinie wystawione po odbyciu się spotkań. 92% ankietowanych (386 osób z 420 uczestników) uważa, że udział w zajęciach i zdobyta podczas ich trwania wiedza zwiększyła ich świadomość jako konsumentów, 89%, 374 osób zadeklarowało, że chętniej i częściej będzie spożywać owoce i warzywa. Zdecydowanie większość ankietowanych (96%, 403 osoby) uważa, że tego rodzaju zajęcia są bardzo rozwijające i stanowią ciekawy sposób spędzania. 82% respondentów uważa, ze materiały promocyjne, które otrzymało są świetną pamiątką, 12% uważa, że są fajne, ale gdyby miały możliwość wybrałyby coś innego.

Poprzez poczęstunek, umocniliśmy pozytywny wizerunek owoców i warzyw, a także pogłębiliśmy wiedzę uczestników na ich temat. Dzięki wprowadzeniu do warsztatów zadań sprawnościowo-ruchowych zachęciliśmy dzieci oraz młodzież do prowadzenia zdrowego trybu życia, a także zwróciliśmy uwagę na korzyści płynące z trzymania zbilansowanej diety oraz dobrych nawyków żywieniowych. Wierzymy, że takie działania przyniosą w przyszłości pozytywny oddźwięk. Uczestnicy warsztatów stanowią silną grupę, od której zależy – pod względem sprzedaży i spożycia owoców i warzyw – wygląd oraz kształt przyszłego rynku krajowego. Właśnie dlatego tak ważne jest aby już w tym momencie wykształcić w nich dobre nawyki żywieniowe i uświadomić o zaletach owoców i warzyw. Takie działania skutkować będą długotrwałym i mierzalnym efektem w postaci rosnących wskaźników spożycia owoców i warzyw oraz ich przetworów.