fbpx

Już w najblizszy wtorek 13.04.2021 roku o gdzinie 10:00 serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar KUPS pt. Kodeks Praktyki AIJN w teorii i praktyce.

Podczas webinaru dr inż. Barbara Groele, sekretarz generalny Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków opowie o Kodeksie Praktyki AIJN jako o narzędziu oceny jakości i autentyczności soków.

W kontekście analiz fizykochemicznych soków i nektarów oraz praktycznego wykorzystania Kodeksu Praktyki AIJN wypowie się dr inż. Sylwia Skąpska, Kierownik Zakładu Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy.

A ocenę mikrobiologiczną soków, nektarów, napojów z owoców i warzyw oraz zagęszczonych soków pzredstawi  dr inż. Izabela Porębska, Kierownik Pracowni Badania Jakości Mikrobiologicznej Zakładu Mikrobiologii, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy

Serdecznie zapraszamy wszytskich zainteresowanych do zgłoszenia chęci uczestnictwa w webinarium mailem na adres: biuro@kups.org.pl w terminie do 11 kwietnia 2021 roku.

Po potwierdzeniu rejestracji otrzymają Państwo link do webinarium.

Webinar odbędzie się we wtorek 13 kwietnia 2021 roku w  godz. 10:00-12:30 na platformie Teams.