fbpx

Soki owocowe i  warzywne  oraz różnorodne owoce i warzywa i otrzymane z nich potrawy powinny stanowić codzienny element zbilansowanej diety. Specjaliści od spraw żywienia zalecają, aby spożywać minimum 400 gram owoców i warzyw, podzielonych na 5 porcji, przy czym jedną z nich może stanowić szklanka 200 ml soku. Podobnie, jak owoce i warzywa, także soki dostarczają niezbędnych substancji odżywczych i składników mineralnych. Co więcej, są również wysokojakościowymi produktami spożywczymi. Jakość soków jest pod ścisłą kontrolą zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym. Ten obszar został dokładnie przedstawiony podczas bezpłatnego webinaru KUPS pt. Kodeks Praktyki AIJN w teorii i praktyce, który odbył się we wtorek 13 kwietnia 2021 roku.

Podczas webinaru dr inż. Barbara Groele, sekretarz generalny Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków przedstawiła Kodeks Praktyki AIJN jako narzędzie oceny jakości i autentyczności soków. Podkreśliła również, że wysoka jakość produktów to jedno z podstawowych kryteriów, jakim kierują  się producenci i przetwórcy z branży sokowniczej. Wyjaśniła także, że to właśnie „stanie na straży” jakości soków było jednym z czynników motywujących do powołania w 2002 r. przez Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków Dobrowolnego Systemu Kontroli soków i nektarów (DSK). System ten jest wzorowany na strukturach zachodnioeuropejskich, gdzie szczególną wagę przywiązuje się do samoregulacji w sektorze żywnościowym. W Polsce jedynie branża sokownicza podjęła inicjatywę stworzenia kontroli jakości soków, nektarów i napojów z owoców i warzyw. Dr Groele podkreśliła również, że głównym celem systemu DSK jest samokontrola branży, zapewnienie warunków uczciwej konkurencji i ochrona interesów producentów soków i nektarów, jak i samych konsumentów. Pokreślono, że Kodeks Praktyki AIJN, stanowi podstawę oceny autentyczności i jakości produktów sokowniczych. Przemysł Unii Europejskiej dobrowolnie zaakceptował Kodeks Praktyki AIJN jako podstawę oceny jakości soków i nektarów. Kodeks obejmuje cechy analityczne i podaje metody jakie należy stosować w ich ocenie. Podaje również komentarze ułatwiające interpretację uzyskanych wyników. Na bieżąco dane są weryfikowane, a zakres jest poszerzany o nowe soki i przeciery z owoców i warzyw – podkreśliła dr Barbara Groele.

Co więcej, w biurze Stowarzyszenia KUPS dostępne są aktualizacje Kodeksu Praktyki AIJN – włącznie z najnowszą obejmującą grudzień 2020 w języku polskim. Bieżąca aktualizacja zawiera zmiany parametrów dla 3 rodzajów soków i przecierów otrzymanych z owoców: jabłko, gruszka i mandarynka. Jest to cenna informacja dla wszystkich przedstawicieli branży, którym zależy na bieżącym uzupełnianiu wiedzy o najnowsze aktualizacje w tym zakresie.

Więcej informacji o tym, jak zamówić Kodeks Praktyki AIJN oraz aktualizacji w j. polskim znajduje się tutaj.

Z kolei przedstawicielki Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy zaprezentowały uczestnikom wybrane zagadnienia z analizy fizykochemicznej  i mikrobiologicznej soków. Dr inż. Sylwia Skąpska, Kierownik Zakładu Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych, IERIGŻ – PIB, na podstawie licznych przykładów z branży zaprezentowała praktyczne wykorzystanie Kodeksu Praktyki AIJN oraz interpretacji wyników, dzięki czemu teoria zapisana na stronach Kodeksu, w sposób przystępny została przybliżona uczestnikom reprezentującym środowisko producentów i przetwórców branży sokowniczej. Podkreśliła, że sok jako bogata matryca różnych składników odżywczych, różni się w zależności od rodzaju użytego surowca oraz technologii produkcji. Szczegółowe wartości są podane w Kodeksie dla każdego z 27 rodzajów owocowych i warzywnych soków/przecierów, dlatego tylko Ekspert analizując otrzymane wyniki fizyko – chemiczne może wydać opinię o jakości i autentyczności soków.

Natomiast ocenę mikrobiologiczną soków, nektarów, napojów z owoców i warzyw oraz zagęszczonych soków przedstawiła dr inż. Izabela Porębska, Kierownik Pracowni Badania Jakości Mikrobiologicznej Zakładu Mikrobiologii, IBPRS – PIB. Ekspert, omówiła innowacyjne metody utrwalania soków, dzięki którym możliwe jest zachowanie świeżości soków, a także wydłużenie ich terminu przydatności do spożycia z zachowaniem bezpieczeństwa mikrobiologicznego. Szczegółowo odniosła się do wymagań mikrobiologicznych, wskazując wymagania i standardy oraz metody zapewnienia jakości mikrobiologicznej produktów sokowniczych.

Bezpłatny webinar KUPS pt. „Kodeks Praktyki AIJN w teorii i praktyce” był doskonałą okazją do przyswojenia rzetelnej i jakościowej branżowej wiedzy, jak również integracji przedstawicieli branży sokowniczej w Polsce. W wydarzeniu online wzięło udział ponad 80 uczestników!