fbpx

Już po raz 23 odbyło się Międzynarodowe Sympozjum „Bieżące wyzwania branży sokowniczej” organizowane przez Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń branży sokowej, podczas którego jej członkowie mogą wymienić się branżową wiedzą i doświadczeniem. W tym roku wydarzenie odbyło się w Gdańsku, od 18 do 20 maja 2022 roku.

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 w połowie maja odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Stowarzyszenia KUPS, podczas którego uczestnicy branży mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat rynku sokowniczego w Polsce. W tym roku poruszono bardzo wiele różnych tematów, w dużej mierze dotyczących światowego rynku surowców do produkcji soków oraz trendów i wyzwań, które stoją przed kategorią sokową.

Nie zabrakło również spojrzenia na tę grupę produktów spożywczych przez pryzmat ich wpływu na zdrowie. Zaproszeni eksperci, specjaliści z zakresu dietetyki i żywienia człowieka, zwrócili uwagę między innymi jak spożycie warzyw, owoców i soków wpływa na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Przywoływali badania, które jednoznacznie wskazywały na wyższy poziom optymizmu, niższy poziomu stresu oraz niższe ryzyko wystąpienia objawów depresyjnych u osób we wszystkich grupach wiekowych spożywających tę grupę produktów spożywczych. Potwierdziły one ważną rolę, jaką mogą pełnić soki w codziennej diecie, będąc źródłem mikroelementów wspomagających prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Zastanawiano się również jak zwiększyć biodostępność i przyswajalność składników bioaktywnych z soków, aby czerpać z nich jeszcze więcej witamin i składników mineralnych.

Prelekcje ekspertów dotyczyły bardzo aktualnych tematów. W kontekście wpływu przemysłu spożywczego na środowisko przedstawione zostały najnowsze informacje dotyczące śladu węglowego różnych warzywnych produktów. Omówione zostały również projekty zmian ustaw dotyczących między innymi gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, aby członkowie branży jak najlepiej mogli się przygotować do zmieniających się przepisów. Poruszane tematy były odpowiedzią na aktualne wyzwania, którym czoło muszą stawić producenci soków. Wspólnie zastanawiano się nad możliwymi rozwiązaniami. W sumie podczas 2 dni Sympozjum odbyło się 23 eksperckich prezentacji.

„Tegoroczna edycja Międzynarodowego Sympozjum była pełna bardzo merytorycznych dyskusji i prelekcji przeprowadzonych przez samych ekspertów w swoich dziedzinach. Wydarzenie przyciągnęło około 200 gości  z Polski i z Zagranicy– zarówno członków branży sokowniczej jak i przedstawicieli dostawców różnych technologii i surowców do produkcji  soków. Organizacja wydarzeń łączących branżę ze środowiskiem naukowych jest niezwykle ważna, ponieważ pozwala na szukanie najlepszych rozwiązań i pomysłów opartych na wiarygodnych i rzetelnych badaniach. W ten sposób rozwój branży i stawianie czoła różnym wyzwaniom jest najbardziej efektywne.” – opowiada Barbara Groele, sekretarz generalny KUPS.

Międzynarodowe Sympozjum KUPS po raz kolejny wyróżniło się nie tylko  kompleksowym podejściem do tematów związanych z rynkiem sokowniczym, opartym na wiedzy i doświadczeniu ekspertów, ale także możliwością spotkania i porozmawiania z innymi członkami branży w niepowtarzalnej atmosferze.