fbpx

Już 28 maja w godz. 10:00-12:00 odbędzie się bezpłatne seminarium naukowe online, organizowane przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB (IERiGŻ-PIB) i Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Wydarzenie skupiać się będzie na tematyce soku, prezentując zarówno dane rynkowe, jak i podstawową wiedzę z zakresu soków, nektarów oraz napojów. Prelegenci przedstawią także działania branży sokowniczej na rzecz jakości produktów i edukacji społecznej, jak i trendy rynkowe.

Seminarium organizowane jest za pośrednictwem platformy Teams, zaś w ramach wydarzenia odbędą się dwa wykłady:

  1. Krajowy i światowy rynek zagęszczonych soków owocowych – wystąpienie dr hab. Bożeny Noseckiej, prof. IERiGŻ, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
  2. Prezentacja rynku soków, nektarów i napojów – temat zaprezentuje Julian Pawlak ze Stowarzyszenia KUPS

Po wystąpieniach zaplanowano dyskusję, w ramach której będzie można zadawać pytania oraz wymieniać poglądy dotyczące zarówno rynku krajowego, jak i globalnego. Ważnym elementem będą także prognozy rynkowe, mogące wskazać uczestnikom branży potencjalne szanse i zagrożenia, z którymi mogą się borykać.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy przesłać zgłoszenie na adres: biuro@kups.org.pl.

Działanie realizowane jest w ramach programu „5 porcji warzyw, owoców lub soku XI” – sfinansowanego ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw