fbpx

„5 porcji warzyw, owoców lub soku” jest programem o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Od samego początku, czyli już od 2008 roku. Program prowadzony jest zgodnie ze światowymi i krajowymi zaleceniami dotyczącymi żywienia i zdrowia formułowanymi przez renomowane instytucje. Zarówno Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), jak i polski Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ), zalecają spożywanie minimum 400 g warzyw i owoców dziennie w podziale na 5 porcji. Organizatorem programu „5 porcji warzyw owoców lub soku” jest Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS).

Cel programu „5 porcji warzyw, owoców lub soku”

Celem programu jest przede wszystkim edukacja dotycząca zasad zbilansowanej diety, istotnej roli jaką pełnią w niej warzywa, owoce i przetwory, w tym soki, a także kształtowanie prawidłowych postaw żywieniowych. W Polsce wciąż borykamy się ze zbyt niskim spożyciem warzyw i owoców – ich średnie spożycie jest niższe od wymagań i wynosi około 280 gramów na osobę na dzień[1]. Tymczasem owoce i warzywa to produkty mające kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, ponieważ zawierają witaminy, składniki mineralne oraz wiele innych składników bioaktywnych. Dlatego szerzenie wiedzy na temat roli jaką pełnią w codziennym żywieniu jest istotne dla budowania świadomego i zdrowego społeczeństwa.

W ramach programu prowadzone są liczne działania skierowane do różnych grup odbiorców, we współpracy z niezależnymi ekspertami z takich ośrodków jak: Instytut Żywności i Żywienia, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno–Spożywczego czy Instytut Ogrodnictwa. Projekt 5 porcji warzyw, owoców lub soku obejmuje m.in. takie działania jak: programy edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych, warsztaty dla studentów z kierunków żywieniowych i dietetycznych, kampania promocyjno-informacyjna w mediach (telewizja, radio, Internet, blogosfera, VOD), udział w konferencjach naukowych i branżowych jako współorganizatorzy lub aktywni uczestnicy (prelekcje, materiały promocyjne, stoiska), konkursy, aktywności public relations oraz stworzenie i prowadzenie strony internetowej.

Zmiana nawyków żywieniowych wymaga długoletnich działań informacyjno-promocyjnych. W pierwszym etapie w celu uświadomienia i przekonania konsumentów do częstego spożywania warzyw i owoców, a w kolejnych latach przypominania i utrwalania prawidłowych nawyków żywieniowych i edukacji kolejnych młodych pokoleń.

 Projekt jest sfinansowany ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

[1]  Dane IERiGŻ oraz GUS za 2018 rok łącznie z wybranymi przetworami bez soków na podstawie badania gospodarstw domowych

Więcej informacji o kampanii znajduje się na stronie internetowej