fbpx

Polska smakuje – to projekt prowadzony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.. Spójna i jednolita strategia komunikacji ma zwiększyć siłę i efektywność realizowanych przez sektor rolno-spożywczy działań promocyjnych i informacyjnych.
Marka ta w świadomości konsumentów jest utrwalana poprzez znak graficzny i hasło słowne „Polska smakuje” gwarantuje też najwyższej jakości produkty spożywcze. Głównym komunikatem projektu „Polska smakuje” jest jasny i czytelny przekaz, że żywność wytwarzana w Polsce spełnia najwyższe parametry jakościowe, sanitarne, a także smakowe.

Polska smakuje – to projekt Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W ramach akcji „Polska smakuje” stworzono serwis internetowy i aplikację mobilną. Powstały one z myślą o oczekiwaniach rolników i producentów żywności. Aby producenci i przetwórcy produkujący żywność mogli dotrzeć z ofertą do jak najszerszego grona odbiorców, w oparciu o serwis Polska Smakuje, utworzono platformę komunikacji pomiędzy producentami polskiej żywności, a konsumentami, którzy chcą dokonywać świadomych wyborów żywieniowych. Serwis Polska Smakuje skupia podmioty, które oferują produkty żywnościowe wysokiej jakości, wytwarzane często tradycyjnymi metodami produkcji, na bazie rodzimych surowców, wyróżniające się unikatowymi walorami smakowymi. Aplikacja mobilna Polska Smakuje, będąca dodatkowym narzędziem komunikacji, skierowana jest głównie do osób, które szukają lokalnych specjałów podróżując po Polsce.

 

Więcej informacji na stronie programu