fbpx

Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw Unia Owocowa  realizuje program realizowany ze środków unijnych i krajowych „Siła smaku, witamin i kolorów – poznaj jakość jabłek z Europy”, którego głównym celem jest promocja europejskich jabłek, w tym szczególności polskich na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Program umożliwia również dotarcie do krajów takich jak na przykład Indie i Chiny, wśród których import świeżych produktów rośnie z roku na rok.

polskie zdrowe jabłka

W ramach programu „Siła smaku, witamin i kolorów – poznaj jakość jabłek z Europy” realizowane będą działania mające na celu wzrost konkurencyjności i spożycia jabłek europejskich w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Program skupia się na działaniach mających zwiększyć widoczność oraz udział polskich jabłek na rynku spożywczym ZEA. Wśród wyznaczonych obszarów promujących europejskie jabłka, wyróżniono zwiększenie konkurencyjności i spożycia unijnych produktów rolnych i spożywczych, a także zwiększenia ich widoczności zarówno w Unii, jak i poza nią, podniesienie wiedzy o jakości unijnych systemów i produktów, a także doprowadzenie do lepszej ich rozpoznawalności, jak również wzrost udziału unijnych produktów rolnych i spożywczych na rynkach poza Unią.

jabłka z europyPonadto, w ramach akcji zakładane jest zwiększenie wartości eksportu jabłek europejskich, w szczególności polskich do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez pogłębienie dotychczasowych kanałów dystrybucji, zachęcenie konsumentów do częstszego spożywania jabłek z Europy oraz pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych. Dodatkowo, kampania skupia się zarówno na przekazaniu informacji o walorach smakowych i odżywczych, jak i metodach produkcji, europejskich standardach jakości, a tym samym bezpieczeństwie europejskich owoców. Kampania będzie się skupiać na podkreślaniu różnorodności jabłek. Różny smak, kolor, chrupkość czy soczystość jabłek pozwoli każdemu wybrać najlepiej pasująca odmianę.

Program i konkretnie podejmowane działania skupiają się na dwóch obszarach: B2B i B2C. Podstawowym narzędziem działań B2B będą bezpośrednie spotkania z potencjalnymi partnerami biznesowymi oraz udział w targach o maksymalnym zasięgu w regionie, natomiast w ramach kampanii B2C podstawę stanowią działania PR, działania reklamowe w prasie, reklama zewnętrzna, silna obecność w mediach społecznościowych oraz interesujące akcje eventowe oraz happeningowe.

Apetyt na Polskie wspiera promocję polskich jabłek! Więcej informacji o kampanii tutaj: Siła smaku, witamin i kolorów – o kampanii

Zapraszamy także na oficjalną stronę: //appleseurope.eu/